Chcesz zaciągnąć kredyt, ale nie wiesz czym jest zdolność kredytowa oraz jak zbudować wysoką zdolność kredytową? Zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym tłumaczymy czym jest zdolność kredytowa, jakie czynniki wpływają na nią pozytywnie, a jakie negatywnie. Podpowiadamy również co robić, aby poprawić lub zdobyć zdolność kredytową.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to zdolność osoby lub instytucji do spłacania pożyczek lub kredytów. Określa, czy dana osoba lub instytucja jest w stanie uregulować zobowiązania finansowe w określonym terminie. Zdolność kredytowa jest jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez instytucje finansowe przy decydowaniu o udzieleniu kredytu lub pożyczki.

W przypadku jednostek kredytowych, takich jak osoby fizyczne, przedsiębiorcy czy korporacje, zdolność kredytowa jest oceniana na podstawie różnych czynników, takich jak dochody, historia kredytowa, zadłużenie, zatrudnienie, aktywa i obowiązki finansowe. Banki i instytucje finansowe często stosują różne metody oceny zdolności kredytowej, takie jak analiza dochodów, ocena punktowa, stosunek zadłużenia do dochodów i inne wskaźniki.

W przypadku instytucji, takich jak przedsiębiorstwa, zdolność kredytowa może być oceniana na podstawie analizy finansowej, takiej jak zdolność generowania zysków, stabilność finansowa, płynność gotówkowa i zdolność do obsługi zadłużenia, czyli spłaty udzielonego kredytu.

Wysoka zdolność kredytowa jest ważna, ponieważ wpływa na zdolność uzyskania kredytu lub pożyczki oraz na warunki finansowe, takie jak wysokość oprocentowania i limit kredytowy. Dobra zdolność kredytowa może również wpływać na zdolność negocjacji korzystniejszych warunków finansowych. Z kolei niska zdolność kredytowa może utrudniać dostęp do kredytu lub pożyczki, a nawet prowadzić do odrzucenia wniosku.

Warto dążyć do utrzymania dobrej zdolności kredytowej poprzez terminowe spłacanie zobowiązań finansowych, kontrolowanie zadłużenia i regularne monitorowanie swojej historii kredytowej.

Zdolność kredytowa, czyli credit score po angielsku.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Najważniejsze czynniki pozytywnie wpływające na zdolność kredytową to:

 • Dobra historia kredytowa. Regularne i terminowe spłacanie zobowiązań finansowych, takich jak kredyt hipoteczny, pożyczki samochodowe, karty kredytowe itp., buduje pozytywną historię kredytową. Brak historii kredytowej lub historia z opóźnieniami w spłacie mogą negatywnie wpływać na zdolność kredytową.
 • Niski stosunek zadłużenia do dochodów. Ważne jest utrzymanie równowagi między zadłużeniem a dochodami. Niski stosunek zadłużenia do dochodów świadczy o zdolności do spłaty kredytów i pożyczek.
 • Stałe i wystarczające dochody. Stabilne i regularne źródło dochodów jest istotne dla zdolności kredytowej. Im wyższe dochody, tym większa zdolność do regulowania zobowiązań finansowych.
 • Długi staż zatrudnienia. Długotrwałe zatrudnienie w jednym miejscu pracy może wpływać pozytywnie na zdolność kredytową, ponieważ świadczy o stabilności finansowej.
 • Dobra różnorodność kredytowa. Posiadanie różnych rodzajów kredytów, takich jak karty kredytowe, pożyczki samochodowe lub hipoteczne, może korzystnie wpływać na zdolność kredytową. Ważne jest jednak utrzymanie regularnych spłat i unikanie nadmiernego zadłużenia.

Najważniejsze czynniki, które nie sprzyjają zdolności kredytowej

Najważniejsze czynniki, które mogą nie sprzyjać uzyskaniu wysokiej zdolności kredytowej, to:

 • Opóźnienia lub brak spłaty zobowiązań. Regularne opóźnienia w spłacie kredytów, pożyczek lub rachunków mogą negatywnie wpływać na zdolność kredytową. Zaległości w płatnościach są zazwyczaj odnotowywane w historii kredytowej i mogą wpływać na ocenę kredytową.
 • Ogłoszenie bankructwa. Zgłoszenie upadłości jest poważnym zdarzeniem, które ma negatywny wpływ na zdolność kredytową. Bankructwo pozostaje w historii kredytowej przez długi okres i utrudnia uzyskanie kredytu lub pożyczki w przyszłości.
 • Nadmierny poziom zadłużenia. Posiadanie dużego obciążenia zadłużenia w stosunku do dochodów może wskazywać na brak zdolności do spłaty nowych zobowiązań. Banki i instytucje finansowe mogą widzieć to jako ryzyko i obniżyć zdolność kredytową.
 • Brak historii kredytowej. Jeśli nie masz historii kredytowej, to również może być czynnikiem negatywnie wpływającym na zdolność kredytową. Brak informacji o twojej zdolności do obsługi zobowiązań utrudnia ocenę ryzyka przez instytucje finansowe.
 • Wielokrotne zapytania o kredyt. Jeśli składasz wiele wniosków o kredyt w krótkim czasie, każde zapytanie zostaje odnotowane w historii kredytowej. Wielokrotne zapytania mogą sugerować potrzebę natychmiastowej gotówki lub nadmierne ryzyko, co może obniżyć zdolność kredytową.
 • Niskie dochody lub niestabilność zatrudnienia. Niskie lub niestabilne dochody mogą wpływać na zdolność do spłaty zobowiązań finansowych. Banki i instytucje finansowe preferują osoby o stabilnym źródle dochodów. Również brak stałości w wysokości osiąganych dochodów (np. istotne zmiany wysokości dochodu każdego miesiąca) może być przyczyną niższej zdolności kredytowej.
 • Zbyt wiele kredytów. Posiadanie wielu kredytów jednocześnie może wskazywać na brak dyscypliny finansowej i obniżyć zdolność kredytową. W sytuacji takiej warto przeprowadzić konsolidację pożyczek i kredytów.
 • Brak umowy o pracę czy też historii działalności. Osoby zatrudnione na inne umowy niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło…) postrzegane są przez instytucje finansowe jako mniej wiarygodne finansowo ze względu na łatwość rozwiązania tego typu umów. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą zyskują zdolność kredytową dopiero po kilku lub kilkunastu miesiącach od jej rozpoczęcia, jeśli działalność generuje stałe przychody i zyski.
 • Wysokie koszty utrzymania. Wykazywanie wysokich kosztów utrzymania, w tym wielu członków rodziny na utrzymaniu może negatywnie wpływać na wysokość zdolności kredytowej, gdyż wraz ze wzrostem wysokości kosztów utrzymania maleje dochód rozporządzalny.

Wszystkie te czynniki mogą wpływać negatywnie na zdolność kredytową, utrudniając uzyskanie kredytu lub pożyczki w przyszłości, a także prowadząc do niekorzystnych warunków finansowych. Dlatego ważne jest dbanie o zdrową i odpowiedzialną historię finansową.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Dobra wiadomością dla wielu konsumentów jest fakt, że istnieją działania, które mogą poprawić naszą zdolność kredytową. Jakie kroki należy podjąć, aby z biegiem czasu poprawić swoją zdolność do regulowania zobowiązań finansowych i poprawić ocenę w oczach banków i innych instytucji pożyczkowych i finansowych? Chcąc podnieść swoją zdolność kredytową, konsumenci mogą podjąć następujące działania:

 1. Terminowe spłacanie zobowiązań. Regularna i terminowa spłata rachunków, kredytów i pożyczek jest kluczowa dla budowania pozytywnej historii kredytowej.
 2. Kontrolowanie zadłużenia. Ważne jest utrzymanie równowagi między zadłużeniem a dochodami. Staraj się ograniczyć używanie kredytu do niezbędnego minimum i unikaj nadmiernego zadłużenia.
 3. Monitorowanie historii kredytowej. Regularne sprawdzanie swojej historii kredytowej i zgłaszanie wszelkich błędów lub nieprawidłowości może pomóc w utrzymaniu czystej i dokładnej historii kredytowej.
 4. Staranne planowanie finansowe. Tworzenie budżetu, śledzenie wydatków i oszczędzanie pieniędzy mogą pomóc w zarządzaniu finansami i utrzymaniu zdolności kredytowej.
 5. Staranne wybieranie nowych kredytów. Przed złożeniem wniosku o nowy kredyt warto dokładnie zbadać i porównać oferty różnych instytucji finansowych. Wybieraj te, które oferują korzystne warunki, takie jak niskie oprocentowanie i uczciwe zasady. Unikaj zbyt wielu zapytań kredytowych w krótkim czasie, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na Twoją historię kredytową.
 6. Zwiększanie dochodów. Jeśli to możliwe, można podjąć dodatkową pracę lub rozwijać dodatkowe źródła dochodów, aby zwiększyć swoje dochody. Wyższe dochody mogą pozytywnie wpływać na zdolność kredytową.
 7. Spłata zaległości. Jeśli masz zaległości w spłacie kredytów lub rachunków, staraj się uregulować te zobowiązania jak najszybciej. Spłata zaległości i poprawa historii spłat mogą pozytywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.
 8. Budowanie historii kredytowej. Jeśli masz niską zdolność kredytową warto pożyczyć niewielką kwotę, a następnie regularnie ją spłacać w wyznaczonych terminach. Pozwala to zacząć budować pozytywną historię kredytową.

Budowanie historii kredytowej

Historia kredytowa to zapis Twojej historii kredytowej. Zawiera informacje o tym, czy spłacałeś swoje zobowiązania kredytowe w terminie, jaki rodzaj kredytów i pożyczek zaciągałeś, czy posiadałeś kredyty opóźnione i jak długo masz historię kredytową.

Historia kredytowa jest ważna, ponieważ jest wykorzystywana przez instytucje finansowe do oceny Twojego ryzyka kredytowego. Im lepsza Twoja historia kredytowa, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz kredyt na korzystnych warunkach.

Banki i instytucje pożyczkowe w Polsce mogą sprawdzić historię kredytową osoby wnioskującej o kredyt lub pożyczkę, uzyskując raport kredytowy z biura informacji kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja, która gromadzi i przechowuje informacje o kredytach i pożyczkach udzielanych w Polsce. Raport kredytowy zawiera informacje o tym, czy dana osoba spłacała swoje zobowiązania kredytowe w terminie, jaki rodzaj kredytów i pożyczek zaciągała, czy posiadała kredyty kardynalne i jak długo ma historię kredytową.

Banki i instytucje pożyczkowe mogą uzyskać raport kredytowy z BIK na podstawie wniosku osoby wnioskującej o kredyt lub pożyczkę. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale banku lub instytucji pożyczkowej, telefonicznie lub przez internet. Raport kredytowy jest dokumentem prywatnym i tylko osoba, której dotyczy, ma prawo do wglądu do niego.

Banki i instytucje pożyczkowe wykorzystują raporty kredytowe do oceny ryzyka kredytowego. Im lepsza historia kredytowa osoby wnioskującej o kredyt lub pożyczkę, tym mniejsze ryzyko kredytowe ponosi instytucja finansowa. W związku z tym osoby z dobrą historią kredytową mają większą szansę na uzyskanie kredytu na korzystnych warunkach.

Chcąc zbudować dobrą historię kredytową, musisz:

 • Spłacać swoje zobowiązania kredytowe w terminie.
 • Unikać zaciągania zbyt wielu kredytów i pożyczek.
 • Nie przekraczać limitów kredytowych.
 • Regularnie sprawdzać swoją historię kredytową i korygować wszelkie błędy.

Podsumowanie

Budowanie dobrej historii kredytowej może potrwać kilka lat, ale jest to inwestycja, która się opłaca. Dobra historia kredytowa pozwoli Ci uzyskać niższe oprocentowanie kredytu, wyższą kwotę kredytu i lepsze warunki kredytowe. Budowanie zarówno dobrej historii kredytowej, jak i dobrej zdolności kredytowej wymaga czasu i dyscypliny finansowej. Regularne praktyki finansowe, takie jak terminowe spłacanie zobowiązań i kontrolowanie zadłużenia, pomogą w podniesieniu zdolności kredytowej. Podjęte kroki nie przyniosą natychmiastowych efektów, ale z biegiem czasu mogą znacznie wpłynąć na naszą ocenę w oczach instytucji kredytowych.

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Pani Anno, świetny artykuł, nie mogłam nigdzie znaleźć naprawdę dobrych informacji dotyczących tego jak krok po kroku podnieść zdolność. Bardzo Pani dziękuję!

 2. Czy to prawda, że każdy może sprawdzić swoją historię kredytową w BIK bezpłatnie raz w roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *