Dowiedz się jakie są najpoważniejsze cyberzagrożenia dotykające działalności małych i średnich przedsiębiorstw oraz jakie potencjalne koszty się z nimi wiążą. Sprawdź jak poprzez rozwiązania techniczne oraz odpowiednie procedury podnieść poziom bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Cyberbezpieczeństwo dla MŚP

Cyberbezpieczeństwo to dziedzina, która koncentruje się na ochronie systemów komputerowych, sieci, danych i informacji przed zagrożeniami wynikającymi z działań cyberprzestępców. Jest to praktyka mająca na celu zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na ataki, jak również minimalizowanie ryzyka i ochronę poufności, integralności i dostępności danych.

Cyberbezpieczeństwo obejmuje szeroki zakres działań, w tym wdrażanie zabezpieczeń technologicznych, tworzenie polityk bezpieczeństwa, szkolenie pracowników w zakresie świadomości zagrożeń oraz monitorowanie systemów w celu wykrywania i reagowania na incydenty. Jego celem jest utrzymanie bezpiecznej i zaufanej infrastruktury cyfrowej, chroniąc zarówno jednostki biznesowe, jak i użytkowników indywidualnych przed skutkami ataków cybernetycznych.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw zakłada, że cyberbezpieczeństwo dotyczy głównie dużych firm. Nic bardziej mylnego. Cyberzagrożenia dotykają równie często niewielkich przedsiębiorców, a szkody spowodowane cyberatakami mogą stanowić poważny problem dla ciągłości działalności. Małe i średnie firmy nie są jednak bezbronne w walce z cyberzagrożeniami. Do swojej dyspozycji mają cały szereg narzędzi technicznych i peroceduralnych minimalizujących ryzyko, a wsparciem mogą być również cyber ubezpieczenia zapewniające nie tylko odszkodowanie, ale codzienną pomoc.

Cyberzagrożenie, czyli co?

Słowo “cyberzagrożenie” odnosi się do wszelkiego rodzaju zagrożeń, które występują w obszarze cyberprzestrzeni. Obejmuje to ataki, incydenty i inne negatywne działania, które mają miejsce w środowisku komputerowym i sieciowym.

Synonimy słowa “cyberzagrożenie” to:

 1. Zagrożenie cybernetyczne
 2. Zagrożenie w cyberprzestrzeni
 3. Zagrożenie informatyczne
 4. Zagrożenie sieciowe
 5. Zagrożenie komputerowe
 6. Zagrożenie cyberbezpieczeństwa
 7. Zagrożenie związane z technologią informacyjną

Wszystkie te terminy odnoszą się do podobnych pojęć i wskazują na ryzyka związane z bezpieczeństwem w świecie cyfrowym.

Najważniejsze cyberzagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Istnieje cały szereg cyberzagrożeń, które mogą stanowić poważne ryzyko dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ich materializacja oznacza z reguły istotne koszty związane z naprawieniem ich efektów.

Ataki ransomware.

Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do danych lub systemów firmy i żąda okupu w zamian za ich odblokowanie. Małe i średnie firmy są często bardziej podatne na tego rodzaju ataki z powodu słabszych zabezpieczeń i ograniczonych zasobów IT.

Koszty: Firmy mogą ponieść straty finansowe związane z utratą dostępu do danych i systemów, koniecznością zapłaty okupu, a także kosztami przywracania uszkodzonych systemów i odbudowy infrastruktury IT. Ponadto, reputacja firmy może ucierpieć w wyniku takiego ataku, co może prowadzić do utraty klientów.

Ataki phishingowe.

Ataki phishingowe polegają na podszywaniu się pod zaufane źródła, takie jak firmy, banki czy instytucje rządowe, w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak hasła, dane logowania czy informacje finansowe. Phishing może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych i dostępu do systemów firmy.

Koszty: Firmy mogą stracić cenne dane lub środki finansowe, jeśli cyberprzestępcy uzyskają dostęp do poufnych informacji. Ponadto, ataki phishingowe mogą również prowadzić do utraty zaufania klientów i reputacji firmy.

Naruszenia danych.

Niezabezpieczone dane firmowe mogą stać się celem hakerów, którzy chcą kraść lub niszczyć cenne informacje. Naruszenia danych mogą wynikać z ataków cybernetycznych, błędów ludzkich, kradzieży urządzeń przenośnych itp.

Koszty: Firmy mogą ponieść koszty związane z dochodzeniem w sprawie naruszenia danych, obowiązkowym powiadamianiem klientów o incydencie, odszkodowaniami dla klientów lub partnerów biznesowych, utratą klientów, a także koniecznością zwiększenia zabezpieczeń i ochrony danych.

Malware i wirusy.

Malware to złośliwe oprogramowanie, które może zainfekować systemy komputerowe i wykonywać niepożądane działania, takie jak kradzież danych, uszkodzenie systemów czy szpiegowanie. Wirusy mogą się rozprzestrzeniać przez sieci komputerowe, powodując poważne zakłócenia w pracy firmy.

Koszty: Malware i wirusy mogą spowodować uszkodzenie lub utratę danych, wyłączenie systemów, opóźnienia w działalności firmy oraz konieczność naprawy i przywracania systemów, a także poniesienie kosztów związanych z ochroną przed przyszłymi atakami.

Warto zauważyć, że koszty związane z cyberzagrożeniami dla małych i średnich firm mogą być znaczące. Ponadto, straty finansowe mogą być poważnie zwiększone przez utratę zaufania klientów, stratę konkurencyjności na rynku oraz konieczność wdrożenia środków zapobiegawczych i ochronnych, takich jak zatrudnienie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, szkolenia pracowników, zakup zaawansowanych narzędzi zabezpieczających itp.

Jakie rozwiązania techniczne i proceduralne mogą pomóc firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zminimalizować ryzyko cyberataków?

Istnieje cały szereg rozwiązań technicznych i proceduralnych, które mogą pomóc firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zminimalizować ryzyko cyberataków.

Rozwiązania techniczne

 • Aktualizacje oprogramowania. Regularnie aktualizuj wszystkie systemy operacyjne, aplikacje i oprogramowanie firmowe. Aktualizacje często zawierają łatki bezpieczeństwa, które poprawiają luki i ograniczają ryzyko ataków.
 • Silne hasła i autoryzacja dwuskładnikowa. Wymagaj od pracowników stosowania silnych haseł oraz wdrożenia autoryzacji dwuskładnikowej, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo logowania.
 • Zabezpieczenia sieciowe. Skonfiguruj zapory ogniowe (firewalle), systemy wykrywania intruzów (IDS) oraz systemy zapobiegania włamaniom (IPS) w celu ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Oprogramowanie antywirusowe i antimalware. Instaluj i regularnie aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz antimalware na wszystkich urządzeniach w firmie. Regularnie przeprowadzaj skanowanie systemów w celu wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania.
 • Szyfrowanie danych. Wprowadź szyfrowanie danych dla wszystkich istotnych informacji firmowych, zarówno w spoczynku, jak i w transmisji. Szyfrowanie danych minimalizuje ryzyko utraty lub kradzieży informacji.
Silne hasła to jeden ze sposobów na podniesienie cyberbezpieczeństwa w każdej firmie, bez względu na jej wielkość.

Rozwiązania proceduralne

 • Polityki bezpieczeństwa i procedury. Opracuj i wdróż polityki bezpieczeństwa informacji oraz procedury, które będą regulować praktyki dotyczące bezpieczeństwa w firmie. Włącz do nich m.in. zasady dotyczące haseł, korzystania z systemów, zarządzania uprawnieniami, przesyłania i przechowywania danych.
 • Szkolenia pracowników z cyberbzpieczeństwa. Przeprowadzaj regularne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego, aby zwiększyć świadomość pracowników na temat najważniejszych zagrożeń, takich jak phishing, ransomware, ataki socjotechniczne itp. Pracownicy powinni być świadomi ryzyka i wiedzieć, jak reagować na podejrzane sytuacje.
 • Zarządzanie dostępem. Wdróż system zarządzania uprawnieniami, aby kontrolować dostęp do danych i zasobów tylko dla uprawnionych użytkowników. Regularnie przeglądaj i usuwaj nieaktywne konta oraz ograniczaj uprawnienia do minimum wymaganego dla wykonywania obowiązków pracowniczych.
 • Backup danych. Regularnie twórz kopie zapasowe danych i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. W przypadku ataku ransomware, kopie zapasowe umożliwią przywrócenie danych bez konieczności płacenia okupu.
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty. Wprowadź system monitorowania sieci i systemów, który pozwoli wykryć nieprawidłowości oraz podejrzane aktywności. Opracuj plan reagowania na incydenty, aby móc szybko i skutecznie reagować w przypadku ataku lub naruszenia.

Wdrożenie tych rozwiązań technicznych i proceduralnych może znacząco zminimalizować ryzyko cyberataków dla małych i średnich firm, chroniąc ich dane, systemy i reputację. Ważne jest jednak, aby utrzymywać te zabezpieczenia na bieżąco, regularnie aktualizować je i przeprowadzać audyty bezpieczeństwa, aby zapewnić skuteczną ochronę przed rozwijającymi się zagrożeniami cybernetycznymi.

Ubezpieczenie od cyberataków

Małe i średnie firmy mogą skorzystać również z ubezpieczenia od cyberataków, które są zwane powszechnie ubezpieczeniami cyberbezpieczeństwa lub ubezpieczeniami cyber. Ubezpieczenia te są projektowane specjalnie w celu ochrony przed skutkami cyberzagrożeń i wspierania firm w zarządzaniu ryzykiem związanym z cyberatakami.

Co zapewnia ubezpieczenie od cyberataków?

 • Pokrycie szkód spowodowanych cyberatakiem. Ubezpieczenia cyber oferują ochronę finansową w przypadku szkód związanych z cyberatakami, takich jak utrata danych, naruszenie prywatności, koszty przywracania systemów, utrata przychodów, koszty audytu bezpieczeństwa, odszkodowania dla klientów lub partnerów biznesowych, koszty przywracania reputacji, a nawet koszty prawne.
 • Indywidualne dostosowanie zakresu ochrony. Ubezpieczenia cyber mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb i ryzyka danej firmy. Można je dostosować pod względem pokrycia, limitów ubezpieczenia, polityk odliczeń oraz innych warunków i klauzul.
 • Ocena ryzyka i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Przed zawarciem polisy, ubezpieczyciele od cyberbezpieczeństwa często przeprowadzają ocenę ryzyka w firmie. Mogą również oferować doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, takie jak ocena luki w zabezpieczeniach, rekomendacje dotyczące poprawy ochrony oraz szkolenia dla pracowników.
 • Reagowanie na incydenty i naruszenia cyberbezpieczeństwa. W ramach ubezpieczenia cyber, firmy mogą otrzymać wsparcie i środki do reagowania na incydenty. Ubezpieczyciele często zapewniają dostęp do ekspertów ds. bezpieczeństwa, prawników, specjalistów od PR i innych profesjonalistów, którzy pomagają w zarządzaniu i ograniczaniu szkód po cyberatakach.

Warto jednak zauważyć, że ubezpieczenia cyber nie są magicznym rozwiązaniem i nie eliminują konieczności wdrożenia odpowiednich środków ochronnych. Są one raczej uzupełnieniem kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa, obejmującej techniczne i proceduralne zabezpieczenia oraz odpowiednie szkolenia dla pracowników. Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu cybernetycznym, ważne jest również dokładne zapoznanie się z warunkami polisy, wyłączeniami odpowiedzialności oraz limitami pokrycia, aby dobrze zrozumieć, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem.

Sebastian Nowak – znajdź mnie na stronie Ted.com

Sebastian Nowak – na Academia.edu

Sebastian Nowak na behance

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *