Pracujesz jako menedżer działu obsługi klienta bądź prowadzisz działalność w dziedzinie, która wymaga bezpośredniego kontaktu z klientami? Sprawdź jakie metody pozwolą Ci zadbać o wysokie standardy obsługi klienta.

Czym jest profesjonalna obsługa klienta?

Profesjonalna obsługa klienta to podejście, które stawia na pierwszym miejscu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta. Jest to proces, który wymaga wysokiego poziomu empatii, komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów.

Profesjonalna obsługa klienta polega na tym, że pracownik lub zespół pracowników firmy, z którymi klient ma kontakt, działa w sposób zorganizowany i skuteczny, aby zapewnić mu jak najlepszą jakość obsługi. W skład profesjonalnej obsługi klienta wchodzi między innymi:

 • Komunikacja – pracownik firmy powinien umiejętnie komunikować się z klientem, wyjaśniać wszelkie wątpliwości i odpowiadać na pytania.
 • Rozwiązywanie problemów – pracownik powinien być w stanie rozwiązać problemy, z którymi klient się zgłosił, a w przypadku, gdy nie może samodzielnie pomóc, powinien przekierować klienta do osoby, która będzie w stanie mu pomóc.
 • Profesjonalizm – pracownik powinien zachować profesjonalizm w każdej sytuacji, nawet w przypadku, gdy klient jest zirytowany lub niezadowolony.
 • Empatia – pracownik powinien okazać empatię wobec klienta, rozumiejąc jego problemy i potrzeby.
 • Szybkość i efektywność – pracownik powinien działać szybko i skutecznie, aby zminimalizować czas oczekiwania klienta i zapewnić mu jak najlepszą jakość obsługi.

Profesjonalna obsługa klienta to kluczowy element w budowaniu pozytywnych relacji z klientami i zwiększaniu ich zadowolenia z usług oferowanych przez firmę. Jej zapewnieniu służy między innymi ustanowienie standardu obsługi klienta.

Standard obsługi klienta

Standard obsługi klienta to zbiór wytycznych, procedur i norm, które określają, jak powinna wyglądać jakość i sposób obsługi klienta w danej firmie. Standard obsługi klienta jest niezbędny w każdej firmie, ponieważ umożliwia zapewnienie spójnej i jednolitej jakości obsługi klienta przez wszystkich pracowników firmy.

Standard obsługi klienta określa między innymi:

 1. Sposób przyjmowania zgłoszeń i reklamacji klientów.
 2. Sposób udzielania informacji o produktach lub usługach.
 3. Zasady postępowania w sytuacjach trudnych lub awaryjnych.
 4. Czas reakcji na zgłoszenia klientów.
 5. Standardy jakościowe w zakresie obsługi klienta.
 6. Standardy komunikacji z klientami.
 7. Zasady zachowania poufności i prywatności klientów.
 8. Sposób szkolenia pracowników w zakresie obsługi klienta.

    Wdrażanie standardu obsługi klienta ma na celu przede wszystkim poprawę jakości obsługi klienta oraz zapewnienie spójnej i jednolitej jakości obsługi przez wszystkich pracowników firmy. Opracowanie i wdrożenie standardu pozwala na stworzenie spójnego podejścia do obsługi klienta oraz wytyczenie klarownych procedur i zasad, które pozwolą na bardziej efektywne i skuteczne rozwiązywanie problemów klientów.

    Oprócz poprawy jakości obsługi klienta, wdrażanie standardu obsługi klienta może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów wobec firmy oraz pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Klienci chętniej korzystają z usług firm, które oferują wysoką jakość obsługi i działają zgodnie z jasno wytyczonymi standardami. Zadowolenie klientów z obsługi pozytywnie wpłynie na ich decyzje zakupowe oraz zwiększy ich skłonność do polecania firmy innym potencjalnym klientom.

    Ostatecznie, wdrażanie standardu obsługi klienta może przełożyć się na wyniki finansowe firmy poprzez zwiększenie jej zysków. Poprawa jakości obsługi klienta oraz zwiększenie lojalności klientów wobec firmy przyczyni się do zwiększenia sprzedaży i liczby klientów, co z kolei wpłynie na zyski firmy. Ponadto, lepsza obsługa klienta pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z obsługą reklamacji i rozwiązywaniem problemów klientów, co również wpłynie na zwiększenie zysków firmy.

    Jak podnieść standardy obsługi klienta w firmie?

    Podniesienie standardów obsługi klienta jest niezwykle istotne dla każdej firmy, ponieważ wpływa to na zadowolenie klientów, a w konsekwencji na ich lojalność i powtarzalność zakupów. Oto kilka sposobów, jak można podnieść standardy obsługi klienta w firmie:

    Zdefiniuj standard obsługi klienta oraz sposób jego pomiaru – pozwoli Ci to wypracować klarowne zasady postępowania w obsłudze klienta, a następnie wdrożyć system pomiaru, na ile są one zachowywane.

    Zadbaj o odpowiednie przygotowanie pracowników do obsługi klienta – przed rozpoczęciem pracy z klientami pracownicy powinni mieć wiedzę na temat produktów i usług oferowanych przez firmę, a także umiejętności interpersonalne umożliwiające skuteczną komunikację z klientami. Można to osiągnąć zarówno poprzez szkolenia produktowe, jak i szkolenia z obsługi klienta, postępowania z trudnymi klientami, rozpatrywania reklamacji itp.

    Poprawiaj szybkość odpowiedzi na zapytania klientów – czas reakcji na zapytania jest bardzo ważnym elementem budowania pozytywnej relacji z klientem. Dlatego też warto zadbać o to, aby odpowiedzi na zapytania klientów były jak najszybsze, a czas odpowiedzi powinien być mierzalny i rozliczalny, aby możliwe było stałe jego poprawianie.

    Zadbaj o efektywność – pracownicy powinni dążyć do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów klientów, aby ci byli zadowoleni z usług firmy. Dlatego też warto inwestować w rozmaite systemy wspierające proces obsługi klienta, jak też poprawiać istniejące procesy, produkty i usługi, aby generowały one mniej reklamacji czy zapytań ze strony klientów.

    Badaj satysfakcję klientów – wdróż systemy pozwalające zbierać informację zwrotna od klientów, jak też zaawansowane badania, takie jak NPS pozwalające ocenić w jakim stopniu klienci zadowoleni są z oferowanych przez Ciebie produktów i usług, w tym usług z zakresu obsługi klienta.

    Badanie NPS jako sposób poprawienia standardów obsługi klienta

    Badanie NPS (Net Promoter Score) to metoda służąca do mierzenia poziomu lojalności klientów wobec firmy, produktu lub usługi. Polega na zadaniu klientom jednego prostego pytania: “Na skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłby Pan/Pani naszą firmę/produkt/usługę innym?”. Odpowiedzi są następnie grupowane w trzy kategorie:

    • Promotorzy (odpowiedzi 9-10) – zadowoleni klienci, którzy polecaliby firmę, jej produkt lub usługę innym,
    • Neutralni (odpowiedzi 7-8) – klienci zadowoleni, ale nie na tyle, by polecać firmę, jej produkt lub usługę innym,
    • Detraktorzy (odpowiedzi 0-6) – niezadowoleni klienci, którzy nie tylko nie polecaliby firmy, jej produktów i usług, ale również podzieliliby się negatywną opinią o firmie, produkcie czy usłudze.

    NPS oblicza się jako różnicę między odsetkiem promotorów a odsetkiem detraktorów. Wynik może wynosić od -100 do 100.

    Badanie NPS ma na celu pomóc firmom w zrozumieniu, jak klienci postrzegają ich firmę, produkty i usługi i jakie działania mogą podjąć, aby poprawić swoje wyniki.

    Badanie NPS może być wykorzystane w obsłudze klienta na kilka sposobów. Na przykład, jeśli wynik NPS jest niski, firma może przeanalizować, co powoduje niezadowolenie klientów i wprowadzić zmiany w celu poprawy jakości swojego produktu lub usługi. Ponadto, klienci, którzy zostali sklasyfikowani jako promotorzy, mogą być wykorzystani do pozyskiwania nowych klientów poprzez zachęcanie ich do polecania firmy, jej produktów i usług innym. W końcu, firmy mogą wykorzystać NPS jako miarę sukcesu swoich działań marketingowych i obsługi klienta, ponieważ zadowoleni klienci są bardziej skłonni do ponownych zakupów i polecania innym.

    Szkolenia z obsługi klienta

    Szkolenia są jednym z kluczowych narzędzi, które mogą pomóc w podniesieniu standardów obsługi klienta w firmie. Poprzez szkolenia, pracownicy mogą zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, nauczyć się lepszej komunikacji z klientami, a także zwiększyć swoją wrażliwość na potrzeby klientów.

    Oto kilka szkoleń, które warto rozważyć w celu poprawienia obsługi klienta:

    • Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej – taki trening może pomóc pracownikom zrozumieć, jak efektywnie komunikować się z klientami i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami.
    • Szkolenia z zakresu umiejętności sprzedażowych – te szkolenia mogą pomóc pracownikom w zwiększeniu sprzedaży i budowaniu trwałych relacji z klientami.
    • Szkolenia dotyczące rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji – dzięki takim szkoleniom pracownicy będą w stanie szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy klientów.
    • Szkolenia z zakresu obsługi klienta w mediach społecznościowych – w dzisiejszych czasach wiele firm korzysta z mediów społecznościowych do komunikacji z klientami. Szkolenia z tego zakresu pomogą pracownikom zrozumieć, jak efektywnie korzystać z mediów społecznościowych w celu obsługi klienta.
    • Szkolenia dotyczące rozpoznawania potrzeb klientów – szkolenia te pomogą pracownikom w zrozumieniu, jakie są potrzeby klientów i jakie są sposoby na ich zaspokojenie.
    • Szkolenia dotyczące różnorodności i inkluzji – takie szkolenia pomogą pracownikom w zrozumieniu, jak efektywnie obsługiwać klientów różnych kultur i orientacji seksualnej, co może przyczynić się do budowania pozytywnych relacji z klientami.

    Szkolenia są ważnym narzędziem w poprawie obsługi klienta, ponieważ pomagają pracownikom w zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy, a także zwiększeniu ich motywacji i zaangażowania w pracę. Ważne jest jednak, aby szkolenia były dostosowane do konkretnych potrzeb firmy i pracowników, aby były skuteczne i przyczyniły się do osiągnięcia celów biznesowych.

    Podobne wpisy

    Jeden komentarz

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *