Certyfikaty językowe to oficjalne dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na określonym poziomie. Są one wydawane przez różne instytucje, szkoły językowe oraz organizacje międzynarodowe po złożeniu egzaminu językowego.

Dwójka studentów prezentuje zdobyte certyfikaty językowe
Dwójka studentów prezentuje swoje certyfikaty językowe.

Dlaczego certyfikaty językowe są ważne w życiu zawodowym?

W coraz bardziej globalizującym się świecie znajomość języków obcych jest niezbędna w wielu zawodach. Certyfikaty językowe są ważne w życiu zawodowym, ponieważ potwierdzają nasze umiejętności językowe i pomagają wyróżnić się na rynku pracy. Przedstawienie certyfikatu językowego może być wymagane podczas rekrutacji do pracy, awansu oraz w przypadku pracy w międzynarodowym otoczeniu.

Certyfikaty językowe są również ważne dla studentów, którzy planują studia za granicą. Wiele uczelni wymaga od kandydatów potwierdzenia znajomości języka, w którym będą się uczyć.

Kiedy możemy być poproszeni o udokumentowanie naszej znajomości języka obcego poprzez przedstawienie certyfikatu?

Możemy być poproszeni o przedstawienie certyfikatu językowego w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Rekrutacja do pracy, szczególnie w przypadku, gdy język obcy jest wymagany do wykonywania obowiązków zawodowych.
 • Awans na stanowisko, na którym wymagana jest znajomość języka obcego.
 • Praca w międzynarodowym otoczeniu, gdzie komunikacja w języku obcym jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków.
 • Studia za granicą, gdzie język obcy jest językiem wykładowym.
 • Ubieganie się o wizę lub pobyt stały w kraju, w którym wymagana jest znajomość języka.

Najpopularniejsze certyfikaty językowe na świecie

Język angielski:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – egzamin skierowany do osób, które planują studia na uczelniach anglojęzycznych.
 • IELTS (International English Language Testing System) – egzamin skierowany do osób, które planują studia, pracę lub pobyt stały w kraju anglojęzycznym.
 • Cambridge English – egzaminy języka angielskiego na różnych poziomach, wydawane przez University of Cambridge.

Język hiszpański:

 • DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) – egzaminy języka hiszpańskiego na różnych poziomach, wydawane przez Instituto Cervantes.

Język niemiecki:

 • Goethe-Zertifikat – egzaminy języka niemieckiego na różnych poziomach, wydawane przez Goethe-Institut.
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) – egzamin skierowany do osób, które planują studia na uczelniach niemieckojęzycznych.

Język francuski:

 • DELF/DALF (Diplôme d’études en langue française/Diplôme approfondi de langue française) – egzaminy języka francuskiego na różnych poziomach, wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • TCF (Test de connaissance du français) – egzamin skierowany do osób, które planują studia, pracę lub pobyt stały we Francji.

Inne języki:

 • JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) – egzamin języka japońskiego na różnych poziomach.
 • HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – egzamin języka chińskiego na różnych poziomach.
 • CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – egzaminy języka włoskiego na różnych poziomach.

Umieszczanie informacji o posiadanych certyfikatach językowych w CV

Umieszczanie informacji o posiadanych certyfikatach językowych w CV jest zalecane i może znacząco poprawić nasze szanse na uzyskanie pracy lub awans. Potwierdzenie znajomości języka obcego na określonym poziomie jest cennym atutem, szczególnie w przypadku, gdy język ten jest wymagany do wykonywania obowiązków zawodowych.

Informacje o posiadanych kompetencjach językowych i zdobytych certyfikatach powinny być umieszczone w osobnej sekcji CV, zatytułowanej “Kompetencje językowe” lub “Certyfikaty językowe”. W tej sekcji powinniśmy wymienić wszystkie języki, którymi posługujemy się, oraz określić nasz poziom znajomości języka za pomocą skali europejskiej (A1-C2) lub innej powszechnie uznanej skali.

Jeśli posiadamy certyfikaty językowe, powinniśmy wymienić je w tej samej sekcji, podając nazwę certyfikatu, poziom, który potwierdza, oraz datę jego uzyskania. Jeśli certyfikat jest ważny tylko przez określony czas, powinniśmy również podać datę jego wygaśnięcia.

Umieszczanie informacji o posiadanych certyfikatach językowych w CV jest szczególnie istotne, jeśli język obcy jest wymagany w ogłoszeniu o pracę lub w przypadku, gdy planujemy ubiegać się o pracę za granicą. W takich sytuacjach certyfikaty językowe mogą być niezbędne, aby zakwalifikować się do dalszego etapu rekrutacji.

Podsumowanie

Certyfikaty językowe są ważnym narzędziem w życiu zawodowym i edukacyjnym. Potwierdzają nasze umiejętności językowe i pomagają wyróżnić się na rynku pracy oraz w przypadku studiów za granicą. Istnieje wiele różnych certyfikatów językowych, które możemy uzyskać, w zależności od naszych potrzeb i celów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *